Home    Clinic Hidi    Verantwoording
01/11/2014 Verantwoording

Het voeren van een medische kliniek in Ethiopia is mogelijk op grond van een investeringslicentie voor een commercieel bedrijf dat zorg wil dragen voor haar personeel en familie in de ruimste zin van het woord. In dat geval is de benodigde papierwinkel relatief beperkt en gelden niet de strikte en limiterende regels zoals die gelden voor NGO’s. Daardoor heeft Clinic Hidi een breed mandaat en wordt deze inspanning door de lokale en regionale overheden (meestal) als zeer positief beschouwd en bejegend. Clinic Hidi heeft hierdoor een getrapte verantwoordingsplicht richting de overheid, als zijnde onscheidbaar onderdeel van de PLC’s.

 

Een risico van het ingebed zijn in bedrijven is dat schommelingen in de conjunctuur van de bedrijven ook direct de Clinic raakt. Een kwetsbaar punt is daarin het gescheiden houden van de financiële reserves. Op grond van de ervaringen van voorjaar 2014 is onze aanpak daarin dat de financiële reserves van Clinic Hidi niet langer op de bankrekening van The Cornerstone of van de bedrijven gedeponeerd worden, maar op een aparte rekening in Nederland.

 

Een tweede voordeel van het runnen van een kliniek temidden van de faciliteiten van een bedrijf is dat hiermee tal van diensten en faciliteiten van het bedrijf benut kunnen worden, zonder dat de Clinic daarvoor zelfstandig hoeft te investeren. Onderhoud, veiligheid en kantoordiensten worden op deze manier ingeleend van Solagrow. Daarmee kunnen de kosten voor de Clinic bizonder laag gehouden worden.

 

Dit geeft ons de mogelijkheid om de co-financiering vanuit de Nederlandse achterban simpel en overzichtelijk te maken. Onze Clinic zal dit caritas-geld (via Rabo-rekening NL23RABO01110.23.416) uit Nederland uitsluitend gebruiken ten behoeve van de daadwerkelijke gezondheidszorg.

 

De drie grote kostenposten daarin zijn: 1) de personeelskosten van de Clinic, 2) de transport- en vervoerskosten voor de medische zorg en 3) de kosten voor de medicatie en verbandmiddelen.
Daarmee vervallen verrekeningen van alle overige posten en is er ook geen TFC meer nodig voor de bekostiging van Nederlandse gezinnen of medewerkers.

 

In onze periodieke financiële verantwoording is dan helder hoe de Nederlandse steun zonder strijkstokkosten helemaal ten goede komt van de medische zorg aan de mensen rondom Hidi.


NieuwsFlits
Wilt u ook de ontwikkelingen volgen in Ethiopië? Meld u zich dan aan voor de nieuwsflits die regelmatig per e-mail wordt verzonden.
Contact Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Disclaimer Solagrow PLC 2011 | Sitemap | Contact