Home    Clinic Hidi    Missie en werkterrein
03/07/2014 Missie en werkterrein

Onze missie is om – naast het basale werk van Solagrow aan zaaizaad en teelttechnologie voor de Ethiopsiche voedselproductie – bij te dragen aan de medische nood van onze medemensen.
Zoals verwoord is door de apostel Johannes: "Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem?" (1 Joh. 3:17)  De andere kant opkijken terwijl wij de kennis en middelen hebben om te helpen, kan niet.

 

Vanaf het eerste begin van ons Solagrow-werk in Ethiopia was het de bedoeling om kleinschalig te gaan bijdragen aan de gezondheidszorg voor ons personeel en dorpsgenoten. Als verpleegkundige zou Jacomijn daar haar ei goed in kwijt kunnen. Tijdens het uitwerken van dit plan, kregen we onverwachts versterking. Tineke van de Haar koos ervoor om begin 2009 naar Ethiopia te verhuizen om deze prille kliniek vorm te gaan geven. Zij startte ook een thuisfrontcomittee om de Nederlandse achterban te vragen om haar en de kliniek te helpen met de benodigde (financiële) middelen. In de vijf volgende jaren werd langzamerhand de golfplaten kliniek omgezet in een prachtig gebouw op Hidi met alle benodigde faciliteiten.

 

Debre Zeit ligt precies tussen Nazret en Addis Abeba en is daarmee het centrale punt van de Ethiopische “randstad”. In deze hoofdsteden woont rond de 15% van alle Ethiopiers en notabene vind je daar meer dan tweederde van alle gezondheidszorg. Zodra je verder dan tien kilometer van de hoofdweg af komt, daalt het aanbod van de medische zorg akelig snel terug tot nul. De ruim 70 miljoen Ethiopiers die op het platteland wonen zijn afhankelijk van hun beproefd-taaie gestel, de toverdokters, het heilige water en een enorm hoge pijngrens..... Geen wonder dus dat Clinic Hidi jaarlijks zo’n 10.000 zieke mensen kan helpen, waarvan sommigen het er voor over hebben om er vijf uren voor te lopen, om met hernieuwde hoop en minder pijn hetzelfde eind weer terug te gaan.

 6Jun14 Volle wachtkamer op Hidi

 

De andere farms van Solagrow, in Wenchi, Doba, Amora, Hosanna, Koga en Mahoney, liggen nog veel verder van de centrale as vandaan. Vandaar dat wij van zins zijn om stap voor stap ook bij deze farms een dependance van Clinic Hidi te starten. In Wenchi is dat al sedert 2011 gedaan, tot grote blijdschap van de bevolking van het afgelegen hooglanddorp Haro Wenchi.

 

Daarvoor hopen wij in Clinic Hidi gestadig de verpleegkundigen voor deze verre farms op te leiden, zodat ze met gedegen ervaring daar heen kunnen. Tegelijkertijd is ons plan om – wanneer de financiering vanuit de bedrijven en Nederland dit aankunnen – de verloskundetak op Hidi weer in te richten.


NieuwsFlits
Wilt u ook de ontwikkelingen volgen in Ethiopië? Meld u zich dan aan voor de nieuwsflits die regelmatig per e-mail wordt verzonden.
Contact Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Disclaimer Solagrow PLC 2011 | Sitemap | Contact