Home    Clinic Hidi
23/03/2016 Clinic Hidi

De komst van het bedrijf Solagrow en de andere Cornerstone-bedrijven op de heuvel Egdu in Hidi, opende de mogelijkheid om ook aandacht aan de gezondheidszorg te besteden. De medische zorg in dit afgelegen gebied is nauwelijks ontwikkeld en het dichtstbijzijnde hospitaal ligt er twee uur lopen vandaan.

Begin 2009 is Tineke van de Haar als verpleeg- en verloskundige begonnen met het opzetten van de basisgezondheidszorg voor het personeel, hun familie en de bewoners van de dorpen in de omtrek. Dit in samenwerking met Jacomijn van de Haar, verpleegkundige, en een groeiend team van Ethiopische medici. Het primaire doel, het opzetten van een kleine, regionale polikliniek, is inmiddels gerealiseerd. Voor de uitgebreide informatie over dit werk van de afgelopen vijf jaar verwijzen we u naar de TFC-website van de kliniek http://www.kliniekhidi.nl/ en voor het laatste nieuws naar de site http://www.vdhaarinethiopia.nl/nieuws_27.

 

 

Logo Clinic Hidi

 

Vanaf eind mei 2014 heeft Clinic Hidi een permanent medisch team dat - onder leiding van Jacomijn van de Haar - voornamelijk uit kundige Ethiopische collega's bestaat. Daarnaast werken er regelmatig ervaren Nederlanders mee, voor langere of kortere tijd. 

 

Deze Clinic-subsite - onder de vlag van Solagrow - is het natuurlijke vervolg op de monumentale website van de TFC waarop de ontstaansgeschiedenis van de Clinic tot in detail beschreven is. Daarop kunt u teruglezen hoe Tineke letterlijk in de modder is begonnen en hoe men gezamenlijk op Hidi een prachtige kliniek heeft opgebouwd, die jaarlijks zorg biedt aan meer dan 11-12.000 medemensen.

 

Met onze website hopen wij vanaf nu Nederland op de hoogte te houden hoe wij dit werk voort kunnen zetten. En omdat er geen Nederlandse gezinnen of gezondheidswerkers meer onderhouden hoeven te worden door een TFC of door de Clinic, zullen alle aandacht en financien puur en alleen gericht zijn op de daadwerkelijke gezondheidszorg die wij aan mogen bieden aan onze Ethiopische buren: pleisterplaats Hidi.....

 

Zo goed en kwaad we kunnen, met alle middelen die ons ter beschikking staan. Dit wetend: "Ubi caritas, Deus ibi est", waar zorgzaamheid is, daar is God.

 NieuwsFlits
Wilt u ook de ontwikkelingen volgen in Ethiopië? Meld u zich dan aan voor de nieuwsflits die regelmatig per e-mail wordt verzonden.
Contact Wilt u meer weten?
Neem dan contact met ons op via het contactformulier.
Disclaimer Solagrow PLC 2011 | Sitemap | Contact